Vasallen – då och nu

Vasallen AB bildades 1 september 1997, efter att Riksdagen beslutat att skapa ett statligt aktiebolag med syfte att äga eller tillfälligt inneha de av försvarsmakten nedlagda försvarsfastigheterna.

I Riksdagens beslut formulerades Vasallens uppdrag på följande sätt: "Ändamålet för bolaget är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor."

 

Expanderade snabbt

Vasallen startade med sex anläggningar 1997 och expanderade sedan mycket snabbt för att år 2001 vara uppe i 17 anläggningar. Idag har Vasallen sammantaget förvärvat 24 anläggningar, totalt 1 261 000 kvadratmeter, på 20 orter. Av dessa är nu 20 anläggningar utvecklade och sålda. Vasallens investeringar i fastigheterna uppgår hittills till 4 900 miljarder kronor. Intäkterna från försäljningar uppgår till 5 100 miljoner kronor.

 

Förändring i uppdraget

Under 2009 fattade riksdagen beslut som förändrade Vasallens uppdrag. Riksdagen bekräftade att Vasallen ska förberedas för en framtida försäljning, vilket innebär att bolaget ska utvecklas med syfte att öka attraktiviteten på marknaden. I samband med detta hävde riksdagen också begräsningen att Vasallen bara ska arbeta med försvarsrelaterade fastigheter. Det innebär att bolaget nu har möjlighet att genomföra kompletterande förvärv av utvecklingsfastigheter. Vasallen fick också ett ovillkorat aktieägartillskott genom att Kasernen AB införlivades i bolaget och Vasallens bestånd utökades med 21 000 kvm bostadsfastigheter belägna i Uppsala, Skövde och Halmstad.