Bolagsstyrning

Vasallen ägs av Statens Bostadsomvandling AB Sbo från och med 28 oktober 2021.


Ledningen och kontrollen av Vasallenkoncernen fördelas mellan aktieägaren, styrelsen och VD i enlighet med den svenska Aktiebolagslagen (ABL), bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Bolagsordningen har ändrats 2022 från att vara publikt till att bli privat.

Styrelse

I samband med att aktierna i Vasallen AB fördes över till Sbo AB den 28 oktober 2021 så valdes även en ny styrelse:

Anna-Stina Nordmark-Nilsson, f 1956

Styrelseordförande, invald 2022
Utbildning: Civilekonom, juridik samt företagsekonomi
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet
Andra väsentliga uppdrag:

Ordförande: Statens Bostadsomvandling AB, Ledamot: Svevia AB och andra egna bolag

Linda Lausson, f 1980

Styrelseledamot, invald 2023
Utbildning: Juris kandidatprogrammet, Uppsala universitet och studier vid Minnesota Law School
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsjurist på avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet

Andra väsentliga uppdrag:

Ledamot: Statens Bostadsomvandling AB, Lia och Erik von Sydows stiftelse

Jessika Lundgren, f 1970

Styrelseledamot
Utbildning: Byggnadsingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Vd HSB Värmland
Andra väsentliga uppdrag:

Ledamot i Statens Bostadsomvandling AB, HSB Riksförbund, HSB Projektpartner AB

Jan-Ove Östbrink, f 1957

Styrelseledamot.
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner.
Andra väsentliga uppdrag:

Ledamot i Statens Bostadsomvandling AB

Håkan Steinbüchel, f 1958

Styrelseledamot.
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: VD Steinbüchel & Partners
Andra väsentliga uppdrag:

Ordförande i ONYX Näringslivsutveckling

Ledamot i Statens Bostadsomvandling AB, Himmelsta Holding (Byggentreprenad), Knut Olsson Fastigheter