Bolagsstyrning

Vasallen ägs av Statens Bostadsomvandling AB Sbo från och med 28 oktober 2021. Vasallen är ett konkurrensutsatt bolag och verkar under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden, vilket bland annat medför att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning.


Ledningen och kontrollen av Vasallenkoncernen fördelas mellan aktieägaren, styrelsen och VD i enlighet med den svenska Aktiebolagslagen (ABL), bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

Styrelse

I samband med att aktierna i Vasallen AB fördes över till SBO AB den 28 oktober 2021 så valdes även en ny styrelse:

Anna-Stina Nordmark-Nilsson, f 1956

Styrelseordförande sedan 2022
Utbildning: Ekonomexamen från Luleå tekniska högskola (1974–1978)
Huvudsaklig sysselsättning: Regiondirektör i Region Norrbotten sedan augusti 2019
Andra väsentliga uppdrag: Ledamot: Svevia, VD & Grundare: Regina AB

Lars Erik Fredriksson, f 1964

Styrelseledamot.
Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys
Huvudsaklig sysselsättning: Bolagsförvaltare på avdelningen för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet.
Andra väsentliga uppdrag: ordförande i OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices, ledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, Vasallen AB, EUROFIMA, Statens Bostadsomvandling AB, Öresundsbro Konsortiet Svensk-Danska Broförbindelsen,
SVEDAB AB, Svevia AB
Tidigare befattningar: Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala.

Jessika Lundgren, f 1970

Styrelseledamot.
Utbildning: Byggnadsingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Vd HSB Värmland
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande Handelskammaren Värmland och styrelseledamot Löfbergs Fastigheter AB
Tidigare befattningar: Kollektivtrafikdirektör Region Värmland, Vice ordförande IF Hellton, Vd Värmlandstrafik AB, Vd Forshagabostäder, Forshaga Energi och Forshaga Fibernät AB, Affärsområdeschef Vasallen AB, Vd A9 Vasallen AB

Jan-Ove Östbrink, f 1957

Styrelseledamot.
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner.
Tidigare befattningar: Byrådirektör Bostadsstyrelsen, Planeringschef Järfälla kommun, Avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Miljö- och samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

Håkan Steinbüchel, f 1958

Styrelseledamot.
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: CEO Steinbüchel & Partners med bla större uppdrag för Pampas Marina
Andra väsentliga uppdrag: ONYX Näringslivsutveckling, ÅWL Arkitekter, Himmelsta Holding (Byggentreprenad)
Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden