Finansiell information

Här hittar du Vasallens finansiella rapporter, årsredovisningar, delårsrapporter och annan finansiell information.

Rapporttillfällen 2016

 • Bokslutskommuniké 2015
 • 15 februari 2016
 • Årsredovisning 2015
 • 31 mars 2016
 • Delårsrapport januari–mars
 • 26 april 2016
 • Delårsrapport januari–juni
 • 25 augusti 2016
 • Delårsrapport januari–september
 • 28 oktober 2016
 • Bokslutskommuniké 2016
 • 15 februari 2017
 • Års- och Hållbarhetsredovisning 2016
 • mars 2017

Bekvämt att bo – lätt att leva

En modern skärgårdsdröm