Finansiell information

Här hittar du Vasallens finansiella rapporter, årsredovisningar, delårsrapporter och annan finansiell information.

Rapporttillfällen 2019

 • Bokslutskommuniké 2017
 • 15 februari 2018
 • Års- och Hållbarhetsredovisning 2017
 • mars 2018
 • Delårsrapport januari–mars
 • 27 april 2018
 • Delårsrapport januari–juni
 • 23 augusti 2018
 • Delårsrapport januari–september
 • 25 oktober 2018
 • Bokslutskommuniké 2018
 • 15 februari 2019
 • Års- och Hållbarhetsredovisning 2018
 • mars 2019

En modern skärgårdsdröm

En modern skärgårdsdröm