Finansiell information

Här hittar du Vasallens finansiella rapporter, årsredovisningar, delårsrapporter och annan finansiell information.

Rapporttillfällen 2017

 • Bokslutskommuniké 2016
 • 15 februari 2017
 • Års- och Hållbarhetsredovisning 2016
 • 27 mars 2017
 • Delårsrapport januari–mars
 • 26 april 2017
 • Delårsrapport januari–juni
 • 24 augusti 2017
 • Delårsrapport januari–september
 • 27 oktober 2017
 • Bokslutskommuniké 2017
 • 15 februari 2018
 • Års- och Hållbarhetsredovisning 2017
 • mars 2018

Bekvämt att bo – lätt att leva

En modern skärgårdsdröm