Finansiell information

Här hittar du Vasallens finansiella rapporter, årsredovisningar, delårsrapporter och annan finansiell information.

Rapporttillfällen

  • Delårsrapport januari–mars
  • 29 april 2020
  • Delårsrapport januari–juni
  • 20 augusti 2020
  • Delårsrapport januari–september
  • 30 oktober 2020
  • Bokslutskommuniké 2020
  • 15 februari 2021
  • Års- och Hållbarhetsredovisning 2020
  • mars 2021